wino zrodzone z pasji

partner center to 26 lat pasji i doświadczenia

o nas

 

1. Zasady ogólne.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian roczników win w przypadku wyczerpania zapasów. Przed złożeniem pierwszego zamówienia kontrahent zobowiązany jest przedłożyć kopie dokumentów: NIP, REGON,
aktualne zezwolenie na obrót alkoholem, opłatę za zezwolenie oraz wpis do rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

2. Zamówienia i ceny.

Wszystkie zamówienia powinny być składane bezpośrednio odpowiednim opiekunom handlowym, natomiast Dział Obsługi Klienta przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą faksową lub pocztą elektroniczną.

3. Dostawy i logistyka.

Partner Center dostarcza zamówiony towar na własny koszt, zgodnie z terminem ustalonym z klientem. Dostawy są realizowane w ilościach nie mniejszych niż 6 butelek oraz od kwoty 300 pln netto.

4. Warunki płatności.

Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury, zgodnie z polityką kredytową Partner Center.

5. Prawa własności towaru.

Do momentu zapłaty towar stanowi własność Partner Center Sp. z o.o. Prawa własności pozostają niezmienne także w momencie przekazywania go osobom trzecim.

6. Reklamacje.

Wszelkie braki ilościowe należy zgłaszać przy odbiorze towaru. Reklamacje jakościowe należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem faksu lub e-mailowo w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia. Tylko tak
zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane. Reklamowany towar należy przekazać bezpośrednio przedstawicielowi handlowemu Partner Center.

7. Kwestie sporne.

Faktury niezapłacone w umownym terminie zawieszają realizację zamówień do czasu całkowitego uregulowania zaległej płatności. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej.

powrot

nasze smaki

 

wina najwyższej klasy

 

cudzy
kanał sprzedaży

horeca